Contact rapid:

Telefon:

021.320.20.37

Email:

office@cmmh.ro

Adresa:

Calea 13 Septembrie, nr. 193, Sector 5, Bucuresti, 050733, Romania

Trebuie stiut faptul ca dermatita seboreica este o afectiune inflamatorie superficiala destul de des intalnita, care evolueaza cu perioade de exacerbare si remisiune, cu distributie si tablou clinic tipice si care afecteaza tegumentul din zonele bogate in glande sebacee, in special scalpul, fata, pliurile nazolabiale, sprancenele si regiunile postauriculara, toracele anterior si toracele postero-superior.

Fumatul, este un factor nociv pentru organism si dupa cum bine stim acesta dauneaza grav sanatatii.

Probabil orice fumator a incercat cel putin o data in viata sa renunte la fumat, iar odata adoptata aceasta decizie a resimtit si efectele negative ale renuntatului la fumat. Acestea apar in momentul in care ogranismul nu mai primeste nicotina (subtanta de care devine dependent prin fumat) si se manifesta prin dureri de cap, tremuratul mainilor, scaderea puterii de concentrare si chiar irascibilitate.

Hotararea Guvernului 355/2007


HOTARÂRE nr. 355 din 11 aprilie 2007

privind supravegherea sanatatii lucratorilor[1]

 

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 46 alin. (2) lit. b) din Legea securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006, Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

CAPITOLUL I: Dispozitii generale

 

Art. 1

Prezenta hotarâre stabileste cerintele minime pentru supravegherea sanatatii lucratorilor fata de riscurile pentru securitate si sanatate, pentru prevenirea îmbolnavirii lucratorilor cu boli profesionale cauzate de agenti nocivi chimici, fizici, fizico-chimici sau biologici, caracteristici locului de munca, precum si a suprasolicitarii diferitelor organe sau sisteme ale organismului în procesul de munca.

 

Art. 2

În sensul prezentei hotarâri, supravegherea sanatatii lucratorilor reprezinta totalitatea serviciilor medicale care asigura prevenirea, depistarea, dispensarizarea bolilor  profesionale si a bolilor legate de profesie, precum si mentinerea sanatatii si a capacitatii de munca a lucratorilor.

 

Art. 3

Potrivit prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006, Ministerul Sanatatii Publice este autoritatea competenta în domeniul medicinii muncii si al supravegherii starii de sanatate a lucratorilor.

 

Art. 4[2]

(1) Supravegherea sanatatii lucratorilor este asigurata de catre medicii specialisti de medicina muncii.

(2) Pâna la data de 31 decembrie 2010, medicii specialisti în medicina generala ori în medicina de familie, care au obtinut, potrivit legii, atestat în specialitatea medicina de întreprindere, pot desfasura activitati în domeniul supravegherii sanatatii lucratorilor, cu exceptia încheierii fisei de aptitudine prevazute la art. 16 alin. (6).

 

CAPITOLUL II: Obligatiile angajatorilor

 

Art. 5

(1) Angajatorul trebuie sa se afle în posesia unei evaluari a riscului asupra sanatatii lucratorilor.

(2) Evaluarea riscului asupra sanatatii se actualizeaza daca s-au produs schimbari semnificative din cauza carora evaluarea ar fi depasita sau atunci când rezultatele supravegherii sanatatii o impun.

 

Art. 6

Angajatorii din orice domeniu de activitate, atât din sectorul public, cât si din sectorul privat, sunt obligati sa respecte reglementarile în vigoare privind supravegherea sanatatii lucratorilor.

 

Art. 7

Angajatorii sunt obligati sa asigure fondurile si conditiile efectuarii tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sanatatii lucratorilor, acestia nefiind implicati în niciun fel în costurile aferente supravegherii medicale profilactice specifice riscurilor profesionale.

 

CAPITOLUL III: Servicii medicale profilactice

 

Art. 8

(1) Serviciile medicale profilactice prin care se asigura supravegherea sanatatii lucratorilor sunt: examenul medical la angajarea în munca, de adaptare, periodic, la reluarea activitatii, promovarea sanatatii la locul de munca.

(2) Serviciile medicale profilactice prevazute la alin. (1) se efectueaza potrivit prevederilor anexei nr. 1, precum si ale actelor normative specifice.

(3) În cazuri argumentate medical, stiintific, statistic, examenele medicale profilactice se vor adapta periodic, specific noilor riscuri profesionale.

(4) Testarea psihologica a aptitudinilor în munca se face potrivit prevederilor anexei nr. 1.

 

Art. 9

(1) În sensul prezentei hotarâri, aptitudinea în munca reprezinta capacitatea lucratorului din punct de vedere medical de a desfasura activitatea la locul de munca în profesia/functia pentru care se solicita examenul medical.

(2) Pentru stabilirea aptitudinii în munca, medicul specialist de medicina muncii poate solicita si alte investigatii si examene medicale de specialitate, suplimentare celor prevazute la art. 8.

 

Art. 10

În conditiile în care medicul de medicina muncii face recomandari de tip medical, aptitudinea este conditionata de respectarea acestora, iar în fisa de aptitudine – anexa nr. 5, avizul medical va fi “apt conditionat”.

 

Art. 11

(1) Inaptitudinea temporara în munca, în sensul prezentei hotarâri, reprezinta incapacitatea medicala a lucratorului de a desfasura activitatea la locul de munca în profesia/functia pentru care se solicita examenul medical privind aptitudinea în munca, pâna la reevaluarea sanatatii de catre medicul de medicina muncii.

(2) În situatia în care lucratorul se afla temporar, din cauza unei boli, în situatia de incapacitate medicala privind desfasurarea activitatii la locul de munca în profesia/functia pentru care se solicita examenul medical de medicina muncii, medicul de medicina muncii stabileste inaptitudinea temporara pâna la disparitia cauzei medicale, iar în fisa de aptitudine – anexa nr. 5, avizul medical va fi “inapt temporar”.

 

Art. 12

(1) Inaptitudinea permanenta în munca, în sensul prezentei hotarâri, reprezinta incapacitatea medicala permanenta a lucratorului de a desfasura activitatea la locul de munca în profesia/functia pentru care se solicita examenul medical privind aptitudinea în munca.

(2) Toate cazurile de inaptitudine medicala permanenta vor fi rezolvate de catre medicii de medicina muncii în colaborare cu medicii de expertiza capacitatii de munca, care se vor informa reciproc asupra rezolvarii situatiei de fapt.

 

Art. 13

Examenul medical al lucratorilor la angajarea în munca stabileste aptitudinea/aptitudinea

conditionata/inaptitudinea permanenta sau temporara în munca pentru profesia/functia si locul de munca în care angajatorul îi va desemna sa lucreze privind:

a) compatibilitatea/incompatibilitatea dintre eventualele afectiuni prezente în momentul

examinarii si viitorul loc de munca;

b) existenta/inexistenta unei afectiuni ce pune în pericol sanatatea si securitatea celorlalti

lucratori de la acelasi loc de munca;

c) existenta/inexistenta unei afectiuni ce pune în pericol securitatea unitatii si/sau calitatea produselor realizate sau a serviciilor prestate;

d) existenta/inexistenta unui risc pentru sanatatea populatiei careia îi asigura servicii.

 

Art. 14

În functie de rezultatul examenului medical la angajarea în munca, medicul de medicina muncii poate face propuneri pentru:

a) adaptarea postului de munca la caracteristicile anatomice, fiziologice, psihologice si la starea de sanatate a lucratorului, în situatia prevazuta la art. 15 lit. b);

b) îndrumarea persoanei care urmeaza a fi angajata catre alte locuri de munca;

c) includerea în circuitul informational si operational din sistemul sanitar a acelor persoane care necesita o supraveghere medicala deosebita.

 

Art. 15

Examenul medical la angajarea în munca se efectueaza pentru:

a) lucratorii care urmeaza a fi angajati cu contract individual de munca pe perioada determinata sau nedeterminata;

b) lucratorii care îsi schimba locul de munca sau sunt detasati în alte locuri de munca ori alte activitati;

c) lucratorii care îsi schimba meseria sau profesia.

 

Art. 16

(1) Examenul medical la angajarea în munca se face la solicitarea angajatorului, care va

completa fisa de solicitare a examenului medical la angajare, conform modelului prevazut în anexa nr. 2, si fisa de identificare a factorilor de risc profesional, conform modelului prevazut în anexa nr. 3.

(2) În situatia schimbarii locului de munca, lucratorul este obligat sa prezinte copia dosarului medical de la serviciul medical de medicina muncii de la locul sau de munca anterior.

(3) Examenul medical la angajarea în munca consta în:

a)anamneza medicala profesionalasi neprofesionalasi examenul clinic general, conform

modelului dosarului medical prevazut în anexa nr. 4;

b)examenele medicale clinice si paraclinice, conform modelului de fisa prevazut în anexa nr. 1.

(4) La indicatia medicului de medicina muncii, pentru stabilirea incompatibilitatilor medicale cu riscurile profesionale evaluate, examenul medical la angajarea în munca pentru locurile de muncasi activitatile cu expunere la factori de risc profesional cuprinde si examene medicale suplimentare celor prevazute în anexa nr. 1.

(5) Rezultatele examenului clinic si ale celorlalte examene medicale se înregistreaza în dosarul medical.

(6) Medicul specialist de medicina muncii, în baza fisei de solicitare a examenului medical la angajare, fisei de identificare a factorilor de risc profesional, dosarului medical si a examenelor medicale efectuate, completeaza fisa de aptitudine cu concluzia examenului medical la angajare: apt, apt conditionat, inapt temporar sau inapt pentru locul de munca respectiv.

(7) – abrogat.[3]

 

Art. 17

Fisa de aptitudine care finalizeaza examenul medical la angajarea în munca se completeaza numai de catre medicul de medicina muncii, în doua exemplare, unul pentru angajator si celalalt pentru lucrator.

 

Art. 18

Examenul medical de adaptare în munca se efectueaza la indicatia medicului specialist de

medicina muncii în prima luna de la angajare si are urmatoarele scopuri:

a) completeaza examenul medical la angajarea în munca, în conditiile concrete noilor locuri de munca (organizarea fiziologica a muncii, a mediului de munca, relatiile om-masina, relatiile psihosociale în cadrul colectivului de munca);

b) ajuta organismul celor angajati sa se adapteze noilor conditii;

c) determina depistarea unor cauze medicale ale neadaptarii la noul loc de muncasi recomanda masuri de înlaturare a acestora.

 

Art. 19

Efectuarea examenului medical periodic are urmatoarele scopuri:

a) confirmarea sau infirmarea la perioade de timp stabilite a aptitudinii în munca pentru

profesia/functia si locul de munca pentru care s-a facut angajarea si s-a eliberat fisa de

aptitudine;

b) depistarea aparitiei unor boli care constituie contraindicatii pentru activitatile si locurile de munca cu expunere la factori de risc profesional;

c) diagnosticarea bolilor profesionale;

d) diagnosticarea bolilor legate de profesie;

e) depistarea bolilor care constituie risc pentru viata si sanatatea celorlalti lucratori la acelasi loc de munca;

f) depistarea bolilor care constituie risc pentru securitatea unitatii, pentru calitatea produselor sau pentru populatia cu care lucratorul vine în contact prin natura activitatii sale.

 

Art. 20

Examenul medical periodic se efectueaza obligatoriu tuturor lucratorilor.

 

Art. 21

Frecventa examenului medical periodic este stabilita prin fisele întocmite conform modelului prevazut în anexa nr. 1 si poate fi modificata numai la propunerea medicului specialist de medicina muncii, cu informarea angajatorului.

 

Art. 22

Examenul medical periodic cuprinde urmatoarele:

a) înregistrarea evenimentelor medicale care s-au petrecut în intervalul de la examenul medical în vederea angajarii sau de la ultimul examen medical periodic pâna în momentul examenului medical respectiv;

b) examenul clinic general, conform dosarului medical prevazut în anexa nr. 4;

c) examenele clinice si paraclinice, conform modelului de fisa prevazut în anexa nr. 1 si

examenului indicat de catre medicul specialist de medicina muncii;

d) înregistrarea rezultatelor în dosarul medical prevazut în anexa nr. 4;

e) finalizarea concluziei prin completarea fisei de aptitudine, conform modelului prevazut în anexa nr. 5, de catre medicul specialist de medicina muncii, în doua exemplare, unul pentru angajator si celalalt pentru lucrator.

 

Art. 23

Examenul medical la reluarea activitatii se efectueaza dupa o întrerupere a activitatii de

minimum 90 de zile, pentru motive medicale, sau de 6 luni, pentru orice alte motive, în termen de 7 zile de la reluarea activitatii, cu respectarea dispozitiilor art. 22.

 

Art. 24

Efectuarea examenului medical la reluarea activitatii are urmatoarele scopuri:

a) confirmarea aptitudinii lucratorului pentru exercitarea profesiei/functiei avute anterior sau noii profesii/functii la locul de munca respectiv;

b) stabilirea unor masuri de adaptare a locului de muncasi a unor activitati specifice profesiei sau functiei, daca este cazul;

c) reorientarea spre un alt loc de munca, care sa asigure lucratorului mentinerea sanatatii si a capacitatii sale de munca.

 

Art. 25

Medicul de medicina muncii are dreptul de a efectua examenul medical la reluarea activitatii ori de câte ori îl considera necesar, în functie de natura bolii sau a accidentului pentru care lucratorul a absentat din productie.

 

Art. 26

Promovarea sanatatii la locul de munca reprezinta supravegherea activa a sanatatii lucratorilor în raport cu caracteristicile locului de muncasi, în mod particular, cu factorii de risc profesionali.

 

Art. 27

În vederea constientizarii nevoilor si obiectivelor privind sanatatea si securitatea în munca în rândul lucratorilor, medicii specialisti cu pregatire în domeniu efectueaza activitati specifice de promovare a sanatatii la locul de munca pentru realizarea bunastarii lucratorilor, bazate pe identificarea problemelor acestora.

 

Art. 28

Serviciile de medicina muncii participa la realizarea si implementarea programelor de informare, educare si formare profesionala cu privire la sanatatea si securitatea în munca pentru lucratorii la care s-a efectuat supravegherea sanatatii prin examene medicale profilactice.

 

Art. 29

Pentru promovarea masurilor privind adaptarea la munca a lucratorilor si pentru îmbunatatirea conditiilor de muncasi de mediu, medicii de medicina muncii desfasoara activitate de consiliere privind sanatatea si igiena ocupationala a lucratorului si a reprezentantilor acestora din întreprindere si din comitetul de sanatate si securitate în munca, dupa caz, si colaboreaza cu organismele din domeniul securitatii si sanatatii în munca.

 

Art. 30

Persoana examinata poate contesta rezultatul dat de catre medicul specialist de medicina muncii privind aptitudinea în munca.

 

Art. 31

Contestatia prevazuta la art. 30 se adreseaza autoritatii de sanatate publica judetene sau a

municipiului Bucuresti, în termen de 7 zile lucratoare de la data primirii fisei de aptitudine în munca.

 

Art. 32

Autoritatea de sanatate publica judeteana sau a municipiului Bucuresti desemneaza o comisie formata din 3 medici specialisti de medicina muncii si convoaca partile implicate în termen de 21 de zile lucratoare de la data primirii contestatiei.

Art. 33

Decizia comisiei este consemnata într-un proces-verbal si este comunicata în scris persoanei examinate medical.

 

Art. 34

Concluzia procesului-verbal este consemnata în fisa de aptitudine, în care a fost precizat

rezultatul examenului medical contestat.

 

CAPITOLUL IV: Dispozitii finale

 

Art. 35

La aplicarea masurilor preventive tehnico-organizatorice la locurile de munca, angajatorii vor tine seama de rezultatele supravegherii sanatatii.

 

Art. 36

Lucratorii trebuie sa fie informati în legatura cu rezultatele proprii ale supravegherii sanatatii lor.

 

Art. 37

Dosarul medical si fisa de expunere la riscuri profesionale se pastreaza la structura de medicina muncii unde s-au efectuat examenele medicale de angajare si examenul medical periodic.

 

Art. 38

Înregistrarile medicale sunt pastrate o perioada de timp cel putin egala cu durata medie de

expunere – afectare a starii de sanatate, pentru fiecare categorie de risc profesional, astfel:

a) cabinetul de medicina muncii pastreaza dosarele medicale, fisele de expunere la riscuri

profesionale si datele de morbiditate profesionala;

b) angajatorul pastreaza lista locurilor de munca cu riscuri profesionale si concluzia examinarii medicale (fisa de aptitudine);

c) în cazul schimbarii structurii de medicina muncii cu care a fost realizata supravegherea starii de sanatate a lucratorilor, înregistrarile medicale se predau noului cabinet de medicina muncii agreat de angajator.

 

Art. 39

Lucratorul este obligat sa se prezinte la examenele medicale de supraveghere a sanatatii la locul de munca, conform planificarii efectuate de catre medicul de medicina muncii cu acordul angajatorului.

 

Art. 40

Orice lucrator are dreptul sa consulte medicul specialist de medicina muncii, pentru orice

simptome pe care le atribuie conditiilor de muncasi activitatii desfasurate.

 

Art. 41

La schimbarea locului de munca în alta unitate, lucratorului i se vor înmâna, la solicitare, copii ale dosarului sau medical si ale fisei de expunere la riscuri profesionale, pentru a fi predate la structura de medicina muncii a unitatii respective.

 

Art. 42

Angajatorii în procedura de faliment vor informa structura de medicina muncii, care va preda la rândul ei înregistrarile medicale autoritatii de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz.

 

Art. 43

La întreruperea temporara sau definitiva a activitatii lucratorului, structura de medicina muncii va preda dosarul medical al acestuia medicului sau de familie.

 

Art. 44

Medicul specialist de medicina muncii si medicul de familie al lucratorului se vor informa reciproc si operativ referitor la aparitia unor modificari în starea de sanatate a lucratorului.

 

Art. 45

Pentru protectia sanatatii comunitare, în cazul sectoarelor cu riscuri (alimentar, zootehnic,

farmaceutic, aprovizionare cu apa potabila, servicii catre populatie, cazare colectiva, piscine, salubritate etc.), examenele medicale la angajare, periodic, la reluarea muncii se pot completa cu examinarile specifice sectorului de activitate, la indicatia medicului specialist de medicina muncii.

 

Art. 46

Dosarului medical îi sunt aplicabile prevederile art. 21-25 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, referitoare la dreptul la confidentialitatea informatiilor si viata privata a pacientului.

 

Art. 47

Lucratorii au acces, la cerere, la toate informatiile referitoare la starea lor de sanatate.

 

Art. 48

Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezenta hotarâre.

 

Art. 49

Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri se abroga art. 48-81 din titlul II cap. VI si anexele nr. 4, 5, 6, 7 si 8 din Normele generale de protectie a muncii, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale si al ministrului sanatatii si familiei nr. 508 /933/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880 din 6 decembrie 2002.

PRIM-MINISTRU

CALIN POPESCU-TARICEANU

 

 

Contrasemneaza:

 

Ministrul sanatatii publice, Gheorghe Eugen Nicolaescu

Ministrul muncii, familiei si egalitatii de sanse, Paul Pacuraru

Ministrul economiei si finantelor, Varujan Vosganian

 

 

ANEXA Nr. 1

 

FISE privind

serviciile medicale profilactice detaliate în functie de expunerea profesionala

 

 

PARTEA 1: EXPLICAREA FISELOR

 

1. Examenul medical la angajare

a) La acest punct este mentionata obligativitatea efectuarii examinarii clinice conform datelor din Dosarul medical, pentru toti lucratorii.

b) La acest punct se includ pentru fiecare lucrator examinarile clinice, de laborator sau

paraclinice în functie de agentul la care este expus, de situatia speciala de munca,

profesie/ocupatie/functie.

 

2. Examenul medical periodic:

La acest punct sunt mentionate: examenul clinic complet (cu atentie deosebita pe anumite

aparate si sisteme), examenele de laborator si paraclinice de efectuat în functie de factorul nociv profesional la care este expus lucratorul respectiv sau profesia/ocupatia/functia detinuta.

 

3. Contraindicatii:

Contraindicatii le sunt relative; ele necesita evaluarea raportului dintre gravitatea bolii si a factorilor constitutivi ai conditiei de munca, evaluare efectuata de medicul specialist de medicina muncii.

Contraindicatiile mentionate sunt valabile atât pentru examenul medical la angajare, cât si

periodic.

 

4. Observatii:

a) Bolile acute, pâna la vindecarea lor, constituie contraindicatii absolute.

b) Medicul specialist de medicina muncii poate solicita, daca considera necesar pentru

confirmarea unui diagnostic, examenul unui medic de alta specialitate.

c) Mentionarea în prezentele fise a terminologiei: examen oftalmologie, neurologic, ORL, psihiatric, psihologic presupune efectuarea examinarii de catre medicul specialist respectiv la indicatia medicului de medicina muncii.

d) Examenul medical periodic (clinic, de laborator sau paraclinic) se poate efectua si la intervale mai scurte decât cele prevazute în fise, daca acest lucru este prevazut în contractul colectiv de munca sau alte dispozitii în acest sens, cu acordul conducerii unitatii si al reprezentantilor lucratorilor.

e) La încadrarea în munca, precum si cu ocazia controlului medical periodic al lucratorilor care concura la siguranta circulatiei din sectorul transporturi feroviare, navale si aeriene, al conducatorilor auto, precum si al altor categorii de lucratori care desfasoara activitati specifice, se vor efectua si examinarile stabilite prin reglementari speciale, în scopul constatarii daca starea sanatatii le permite sa îndeplineasca munca ce li se încredinteaza.

f) În functie de situatia epidemiologica locala, autoritatile de sanatate publica teritoriale vor stabili atât completarea examenelor medicale, cât si modificarea periodicitatii acestora în cadrul controalelor medicale periodice, în fiecare an calendaristic. Aceste modificari trebuie transmise în scris structurilor care desfasoara activitatea de supraveghere medicala de medicina muncii.

g) Pentru lucratorii expusi la radiatii ionizante se va respecta legislatia în vigoare ce

reglementeaza domeniul activitatilor nucleare.

 

5. Prescurtari:

ECG = electrocardiografie

EEG = electroencefalografie

EMG = electromiografie

RPS = radiografie pulmonara standard.

 

 

PARTEA 2:

 

CAPITOLUL I: AGENTI CHIMICI

 

1. Fisa 1 – Acid acrilic, acrilati (monomeri), metilmetaacrilat

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b) spirometrie

Examenul medical periodic:

- examen clinic general – anual

- spirometrie – anual

Contraindicatii:

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)

- dermatoze

 

2. Fisa 2 – Acid cianhidric si compusi cianici, cu exceptia cianamidei calcice

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b) ECG

- hemograma

- examen psihologic – la indicatia medicului specialist de medicina muncii

- spirometrie

Examenul medical periodic:

- examen clinic general – anual

- tiocianati în sânge si/sau urina, la sfârsitul schimbului de lucru – anual

-ECG – anual

- hemograma – anual

- spirometrie – anual

Contraindicatii:

- boli cronice ale sistemului nervos central

- boli sau deformatii care împiedica purtarea mastii

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)

- anemie

- boli ale aparatului cardiovascular

- etilism cronic

- anosmie

- dermatoze

 

3. Fisa 3 – Acizi organici si derivati (anhidride, lactone, halogenuri acide, nitrili si amide)

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b) spirometrie

Examenul medical periodic:

- examen clinic general – anual

- spirometrie – anual

Contraindicatii:

-conjunctivite, cheratite cronice

-boli cronice ale cailor respiratorii superioare

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)

- dermatoze

 

4. Fisa 4 – Acrilamida

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b) nu este cazul

c) contraindicatii:

- boli cronice ale sistemului nervos central

Examenul medical periodic:

- examen clinic general – anual

 

5. Fisa 5 – Acrilonitril si metaacrilonitril

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b) – spirometrie – ECG

Examenul medical periodic:

- examen clinic general – anual

- tiocianati în sânge si/sau în urina (la sfârsitul schimbului de lucru) – anual

- examen sumar de urina – anual

- spirometrie – anual

-ECG – anual

Contraindicatii:

-conjunctivite, cheratite cronice

-boli cronice ale cailor respiratorii superioare

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)

- dermatoze

- boli cronice ale aparatului cardiovascular

 

6. Fisa 6 – Alcool metilic

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b) – examen oftalmologie (fund de ochi)

Examenul medical periodic:

- examen clinic general – anual

- examen oftalmologie – din 3 în 3 ani

- alcool metilic în urina – anual

Contraindicatii:

-boli ale nervului optic si/sau ale retinei

- boli cronice ale sistemului nervos central si periferic

- etilism cronic

-nefropatii cronice

-hepatopatii cronice

-boli cronice ale cailor respiratorii superioare

 

7. Fisa 7 – Alcooli (cu exceptia alcoolului metilic)

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b) – hemograma pentru metilciclohexanol

Examenul medical periodic:

- examen clinic general – anual

- hemograma (pentru metilciclohexanol) – anual

- determinarea acetonei în urina (pentru alcool izopropilic) – anual

Contraindicatii:

- conjunctivite cronice, cheratite cronice

-boli cronice ale cailor respiratorii superioare

- bronhopneumopatii cronice pentru alcoolul alilic, inclusiv astmul bronsic (în functie de

rezultatele spirometriei)

- dermatoze

- leucopenii pentru metilciclohexanol

 

8. Fisa 8 – Aldehide

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b) – spirometrie

-RPS

Examenul medical periodic:

- examen clinic general – anual

- RPS – la indicatia medicului de medicina muncii

- spirometrie – anual

Contraindicatii:

- conjunctivite cronice, cheratite cronice

-boli cronice ale cailor respiratorii superioare

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)

- dermatoze

 

9. Fisa 9 – Amine alifatice

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b) – spirometrie

Examenul medical periodic:

- examen clinic general – anual

- spirometrie – anual

Contraindicatii:

- conjunctivite cronice, cheratite cronice

-boli cronice ale cailor respiratorii superioare

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)

- dermatoze

 

10. Fisa 10 – Amine aromatice carcinogene (benzidina, -si – naftilamina, auramina, 4-aminodifenil, 2- acetilaminofluoren, dimetilaminoazobenzen, aminoazotoluen etc.)

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b) – examen sumar de urina (urobilinogen)

- creatinina sanguina

- hemograma

Examenul medical periodic:

- examen clinic general – anual

- examen sumar de urina (urobilinogen) – anual

- determinarea benzidinei în urina (pentru benzidina) – anual

- hemograma – anual

- examen citologic al exfoliatului vezical – la 10 ani de la angajare si apoi anual

Contraindicatii:

- cistite

-infectii urinare acute sau cronice

- litiaza renala, nefropatii cronice

- anemie

 

11. Fisa 11 – Amoniac

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b) – spirometrie

-RPS

Examenul medical periodic:

- examen clinic general – anual

- spirometrie – anual

- RPS – la indicatia medicului de medicina muncii

Contraindicatii:

- conjunctivite cronice, cheratite cronice

-boli cronice ale cailor respiratorii superioare

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)

- dermatoze

 

12. Fisa 12 – Anhidrida ftalica

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b) – spirometrie

Examenul medical periodic:

- examen clinic general – anual

- spirometrie – anual

Contraindicatii:

- conjunctivite cronice, cheratite cronice

-boli cronice ale cailor respiratorii superioare

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)

 

13. Fisa 13 – Arsen si compusii sai (cu exceptia hidrogenului arseniat)

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b) – spirometrie

- hemograma

Examenul medical periodic:

- examen clinic general – anual

- spirometrie – anual

- hemograma – anual

- arsenurie – anual si la nevoie, la indicatia medicului specialist de medicina muncii

Contraindicatii:

-hepatopatii cronice

-nefropatii cronice

- boli cronice ale sistemului nervos central si periferic

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)

- anemie

- conjunctivite cronice, cheratite cronice

- dermatoze

 

14. Fisa 14 – Bariu (compusi solubili)

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b) – ECG

Examenul medical periodic:

- examen clinic general – anual

-ECG – anual

Contraindicatii:

- conjunctivite cronice, cheratite cronice

-boli cronice ale cailor respiratorii superioare

-cardiopatii cronice

- hipertensiune arteriala

- dermatoze

-ulcer gastric sau duodenal

 

15. Fisa 15 – Benzen

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b) – hemograma

- timp de sângerare, timp de coagulare

- examen psihologic sau examen psihiatric – la indicatia medicului specialist de medicina muncii

- spirometrie

-TGO, TGP, gamma GT

Examenul medical periodic:

- examen clinic general – semestrial

- hemograma – semestrial

- timp de sângerare, timp de coagulare – semestrial

- fenoli urinari totali la sfârsitul schimbului de lucru sau acid S-fenilmercapturic urinar -

semestrial

-sulfat index la sfârsitul schimbului de lucru – semestrial

-TGO, TGP, gamma GT

- spirometrie – semestrial

- examen psihologic sau examen psihiatric – la indicatia medicului specialist de medicina muncii

Contraindicatii:

-afectiuni hematologice

- sindroame hemoragipare

-hepatopatii cronice

- boli ale sistemului nervos central

- stomac operat

 

16. Fisa 16 – Benzochinona si produsi de oxidare ai hidrochinonei

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical (atentie: ochi, tegumente)

b) -

c) contraindicatii:

-conjunctivite si keratite cronice

- dermatoze

Examenul medical periodic:

- examen clinic general – anual (atentie: ochi, tegumente)

- examen oftalmologie – anual, la indicatia medicului specialist de medicina muncii

 

17. Fisa 17 – Beriliu si compusi

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b) – spirometrie

-RPS

Examenul medical periodic:

- examen clinic general – anual

- RPS – la indicatia medicului de medicina muncii

- spirometrie – anual

-dozarea beriliului în urina – anual

Contraindicatii:

- conjunctivite cronice, cheratite cronice

-boli cronice ale cailor respiratorii superioare

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)

- dermatoze

 

18. Fisa 18 – Brom

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical (atentie: tegumente, aparat respirator)

b) – spirometrie

Examenul medical periodic:

- examen clinic general – anual (atentie: tegumente, aparat respirator)

- spirometrie – anual

Contraindicatii:

- conjunctivite cronice, cheratite cronice

-boli cronice ale cailor respiratorii superioare

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)

- dermatoze

-colite cronice

 

19. Fisa 19 – Cadmiu metalic (pulberi si fumuri)

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b) – hemograma

- examen sumar de urina

- spirometrie

Examenul medical periodic:

- examen clinic general – anual

- hemograma – anual

- examen sumar de urina – anual

- testul cu acid tricloracetic în urina – anual, la indicatia medicului specialist de medicina muncii

- cadmiurie – anual

- spirometrie – anual

Contraindicatii:

-nefropatii cronice

- anemii

-boli cronice ale cailor respiratorii

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)

- emfizem pulmonar

 

20. Fisa 20 – Carbamati

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b) spirometrie

Examenul medical periodic:

- examen clinic general – anual si în timpul campaniei de lucru – saptamânal

- colinesteraza eritrocitara sau serica în timpul campaniei de lucru, din 10 în 10 zile sau dupa o

expunere severa accidentala

- spirometrie – anual

Contraindicatii:

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)

- boli cronice sau deformatii care împiedica purtarea mastii de protectie

- boli cronice ale sistemului nervos central si periferic

- dermatoze

 

21. Fisa 21 – Cetone

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical (atentie: ochi, tegumente)

Examenul medical periodic:

- examen clinic general – anual (atentie: ochi, tegumente)

- acetonurie (numai pentru acetona) – anual

- metiletilcetonurie (numai pentru metiletilcetona) – anual

-2,5-hexandionurie si 4,5-dihidroxi-2-hexanonurie (numai pentru metil-n-butilcetona) – anual

Contraindicatii: -

 

22. Fisa 22 – Chinone

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical (atentie: ochi)

Examenul medical periodic:

- examen clinic general – anual (atentie: ochi)

- examen oftalmologie – anual, la indicatia medicului specialist de medicina muncii

Contraindicatii:

-conjunctivite si keratite cronice

- dermatoze

 

23. Fisa 23 – Cianamida calcica

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical (atentie: tegumente, aparat respirator, etilism cronic)

Examenul medical periodic:

- examen clinic general – anual (atentie: tegumente, aparat respirator, etilism cronic)

Contraindicatii:

- etilism cronic

-boli cronice ale cailor respiratorii superioare

- dermatoze

 

24. Fisa 24 – Clor si compusi (în afara hidrocarburilor clorurate)

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b) – examen ORL – la indicatia medicului specialist de medicina muncii

- spirometrie

-ECG

-RPS

Examenul medical periodic:

- examen clinic general – anual

- spirometrie – anual

-ECG – anual

- RPS – la indicatia medicului de medicina muncii

Contraindicatii:

-conjunctivite si keratite cronice

-boli cronice ale cailor respiratorii superioare

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)

- boli cardiace cronice

- dermatoze

 

25. Fisa 25 – Clorcianul si clorura de cianurii

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical (atentie: sistemul nervos central si periferic)

b) – spirometrie

-ECG

-RPS

Examenul medical periodic:

- examen clinic general – anual (atentie: sistemul nervos central si periferic)

- spirometrie – anual

-ECG – anual

- RPS – la indicatia medicului de medicina muncii

- tiocianati în sânge sau în urina la sfârsitul schimbului de lucru – anual

- hematocrit, hemoglobina – anual

-TGO, TGP, gamma GTP – anual

Contraindicatii:

-conjunctivite si keratite cronice

-boli cronice ale cailor respiratorii superioare

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)

- boli cronice ale sistemului nervos central

- boli cronice ale aparatului cardiovascular: boala arteriala periferica, boala cardiaca ischemica,

valvulopatii

- etilism cronic

-hepatopatii cronice

- dermatoze

 

26. Fisa 26 – Clorura de vinil

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b) – TGO, TGP, gamma GTP

-numaratoare de trombocite

- spirometrie

Examenul medical periodic:

- examen clinic general – anual

- spirometrie – anual

-TGO, TGP, gamma GGT – anual

-numaratoare trombocite – anual

- radiografia mâinilor – la indicatia medicului specialist de medicina muncii

- test presor la rece – anual

-fosfataza alcalina – anual

- examen sumar urina (urobilinogen) – anual

- spirometrie – anual

Contraindicatii:

-hepatopatii cronice

-arteriopatii

- sindrom Raynaud, boala Raynaud

- sclerodermie

- dermatoze

-afectiuni osoase difuze

- trombocitopenii

 

27. Fisa 27 – Cobalt (oxizi, saruri)

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical (atentie: aparat respirator)

b) – spirometrie

Examenul medical periodic:

- examen clinic general – anual (atentie: aparat respirator)

- examen ORL – din 2 în 2 ani

-cobalturie – anual

Contraindicatii:

-boli cronice ale cailor respiratorii superioare

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astm bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)

-boli alergice

- dermatoze

 

28. Fisa 28 – Crezoli

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b) – hemograma

- examen sumar urina (urobilinogen)

-TGO, TGP, gamma GT

- spirometrie

Examenul medical periodic:

- examen clinic general – anual

- hemograma – anual

- examen sumar urina (urobilinogen) – anual

-TGP, TGP, gamma GT – anual

- spirometrie – anual

Contraindicatii:

-nefropatii cronice

-hepatopatii cronice

- anemie

- hipertensiune arteriala

-conjunctivite si keratite cronice

-boli cronice ale cailor respiratorii superioare

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)

- dermatoze

 

29. Fisa 29 – Crom si compusi

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical (atentie: cai aeriene superioare – ulceratie, perforatie sept nazal pentru cromul hexavalent)

b) – hemograma

- spirometrie

-RPS

Examenul medical periodic:

- examen clinic general – anual (atentie: cai aeriene superioare – ulceratie, perforatie sept nazal pentru cromul hexavalent)

- examen ORL inclusiv laringoscopie – la 3 ani de la angajare si apoi anual

- spirometrie – anual

- RPS – la indicatia medicului de medicina muncii

- cromurie – anual

- examen citologic al sputei – la 10 ani de la angajare si apoi din 3 în 3 ani

Contraindicatii:

-boli cronice ale cailor respiratorii superioare

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)

- ulcer gastric si duodenal

-colita cronica

-hepatopatii cronice

- anemii

- dermatoze

 

30. Fisa 30 – Cupru (fumuri si pulberi)

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical (atentie: aparat respirator)

b) – spirometrie

Examenul medical periodic:

- examen clinic general – anual

- spirometrie – din 2 în 2 ani

- examen ORL – la indicatia medicului specialist de medicina muncii

Contraindicatii:

-boli cronice ale cailor respiratorii superioare

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astm bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)

 

31. Fisa 31 – Decaboran, pentaboran

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical (atentie: sistemul nervos, starea psihica)

b) – TGO, TGP, gamma GT

- examen sumar de urina (urobilinogen)

Examenul medical periodic:

- examen clinic general – anual (atentie: sistemul nervos, starea psihica)

-TGO, TGP, gamma GT – anual

Contraindicatii:

- boli organice ale sistemului nervos central

-hepatopatii cronice

 

32. Fisa 32 – Diazometan, nitrozometil uretan, nitrozometil uree

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b) – spirometrie

Examenul medical periodic:

- examen clinic general – anual

- examen ORL – la indicatia medicului specialist de medicina muncii

- spirometrie – anual

Contraindicatii:

-conjunctivite si keratite cronice

-boli cronice ale cailor respiratorii superioare

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)

- dermatoze

 

33. Fisa 33 – Diboran

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b) – spirometrie

Examenul medical periodic:

- examen clinic general – anual

- spirometrie – anual

Contraindicatii:

-boli cronice ale cailor respiratorii superioare

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)

- boli cronice ale aparatului cardiovascular

 

34. Fisa 34 – Difenil si derivati (- metan, – etan, – eter), decalina, tetralina, difeniloxid

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical (atentie: tegumente, aparat respirator)

b) – spirometrie

- ECG

Examenul medical periodic:

- examen clinic general – anual (atentie: tegumente, aparat respirator)

-ECG – anual

- spirometrie – anual

Contraindicatii:

-conjunctivite si keratite cronice

-boli cronice ale cailor respiratorii superioare

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)

- dermatoze

- HTA

 

35. Fisa 35 – Dimetilformamida, dimetil acetamida

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b) – examen sumar de urina (urobilinogen)

-TGO, TGP, gamma GT

Examenul medical periodic:

- examen clinic general – anual

- examen sumar de urina (urobilinogen) – anual

-  TGO, TGP, gamma GT (+ alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii) – anual

- metilformamida în urina (pentru dimetilformamida) – anual

- n-metilacetamida în urina (pentru n-n-demetilacetamida) – anual

Contraindicatii:

-hepatopatii cronice

- ulcer gastric si/sau duodenal

- dermatoze

 

36. Fisa 36 – Dimetilnitrozamina

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b) – examen sumar de urina (urobilinogen)

-TGO, TGP, gamma GT

Examenul medical periodic:

- examen clinic general – anual

- examen sumar de urina (urobilinogen) – anual

- TGO, TGP, gamma GT, alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii – anual

Contraindicatii:

-hepatopatii cronice

 

37. Fisa 37 – Dimetilsulfat

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b) – TGO, TGP, gamma GT, alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii

- creatinina sanguina

- examen sumar de urina (urobilinogen)

- spirometrie

Examenul medical periodic:

- examen clinic general – anual

- TGO, TGP, gamma GT, alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii – anual

-creatinina sanguina – anual

- examen sumar de urina (urobilinogen) – anual

Contraindicatii:

- conjunctivite si keratite cronice

- boli cronice ale cailor respiratorii superioare

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)

- hepatopatii cronice

- nefropatii cronice

 

38. Fisa 38 – Dinitrofenol, dinitrocrezol, dinitrobutil fenol

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b) – spirometrie

Examenul medical periodic:

- examen clinic general – anual

- examen ORL – la indicatia medicului specialist de medicina muncii

- spirometrie – anual

Contraindicatii:

- conjunctivite si keratite cronice

- boli cronice ale cailor respiratorii superioare

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)

- astm bronsic

- dermatoze

 

39. Fisa 39 – Dioxan (dietilendioxid)

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b) – examen sumar de urina (urobilinogen)

-creatinina sanguina

- spirometrie

- TGO, TGP, gamma GT, alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii

Examenul medical periodic:

- examen clinic general – anual

- examen sumar de urina (urobilinogen) – anual

-creatinina sanguina – anual

- TGO, TGP, gamma GT, alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii – anual

Contraindicatii:

- boli cronice ale sistemului nervos central

-nefropatii cronice

-hepatopatii cronice

-conjunctivite si keratite cronice

-boli cronice ale cailor respiratorii superioare

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)

- dermatoze

 

40. Fisa 40 – Dioxid de sulf (inclusiv acid sulfuric)

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b) – spirometrie

-RPS

Examenul medical periodic:

- examen clinic general – anual

- spirometrie – anual

- RPS – la indicatia medicului de medicina muncii

Contraindicatii:

- conjunctivite cronice, cheratite cronice

-boli cronice ale cailor respiratorii superioare

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)

- dermatoze

 

41. Fisa 41 – Esteri organo-fosforici

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

Examenul medical periodic:

- examen clinic general – la fiecare 10 zile de la începerea campaniei

- determinarea colinesterazei serice sau eritrocitare – în timpul campaniei de lucru, din 10 în 10

zile, sau dupa o expunere severa accidentala

Contraindicatii:

- boli ale sistemului nervos central si periferic

- boli cronice care împiedica portul mastii si costumului de protectie

- dermatoze

 

42. Fisa 42 – Eteri si derivati

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b) – hemograma

Examenul medical periodic:

- examen clinic general – anual

- hemograma – anual

Contraindicatii:

-afectiuni psihice, inclusiv nevrozele manifeste

- anemie

- litiaza renala

 

43. Fisa 43 – Etilenclorhidrina, monoclorhidrina, diclorhidrina, epiclorhidrina

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b) – examen sumar de urina (urobilinogen)

- spirometrie

-creatinina sanguina

- TGO, TGP, gamma GT, alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii

Examenul medical periodic:

- examen clinic general – anual

- examen sumar de urina (urobilinogen) – anual

- spirometrie – anual

-creatinina sanguina – anual

- TGO, TGP, gamma GT, alte teste hepatice stabilite de medicul de medicina muncii – anual

Contraindicatii:

- boli cronice ale sistemului nervos central

- boli psihice

-hepatopatii cronice

-nefropatii cronice

-conjunctivite si keratite cronice

-boli cronice ale cailor respiratorii superioare

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)

- dermatoze

 

44. Fisa 44 – Etilenimina, propilenimina

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b) – spirometrie

Examenul medical periodic:

- examen clinic general – anual

- spirometrie – anual

Contraindicatii:

-conjunctivite si keratite cronice

-boli cronice ale cailor respiratorii superioare

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)

- dermatoze

 

45. Fisa 45 – Etilenoxid

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b) – spirometrie

Examenul medical periodic:

- examen clinic general – anual

- spirometrie – anual

Contraindicatii:

-conjunctivite si keratite cronice

-boli cronice ale cailor respiratorii superioare

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)

- boli cronice ale sistemului nervos central

- dermatoze

 

46. Fisa 46 – Fenilhidrazine

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b) – hemograma

- timp de sângerare, timp de coagulare

- examen sumar de urina

-creatinina sanguina

Examenul medical periodic:

- examen clinic general – anual

- hemograma, reticulocite (când exista anemie) – anual

- timp de sângerare, timp de coagulare – anual

- examen sumar de urina – anual

-creatinina sanguina – anual

Contraindicatii:

- anemie

- trombocitopenii

- sindroame hemoragipare

-boli alergice

-nefropatii cronice

- dermatoze

 

47. Fisa 47 – Fenoli, omologii sai si derivatii lor halogenati

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b) – fenoli totali în urina

-TGO, TGP, gamma GT

- creatinina sanguina

Examenul medical periodic:

- examen clinic general – anual

- fenoli totali urinari – anual

-dozarea pentaclorfenolului în urina (pentru pentaclorfenol) – anual

Contraindicatii:

-conjunctivite si keratite cronice

- bronhopneumopatii cronice

-nefropatii cronice

-hepatopatii cronice

- dermatoze

 

48. Fisa 48 – Fluor si compusi

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b) – spirometrie

Examenul medical periodic:

- examen clinic general – anual

- determinarea fluorului în urina – anual

- radiografia unui element al scheletului: carp, bazin, coloana lombara – la 5 ani de la angajare si apoi din 3 în 3 ani, la indicatia medicului specialist de medicina muncii

- spirometrie – anual

Contraindicatii:

-conjunctivite si keratite cronice

-boli cronice ale cailor respiratorii superioare

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)

- dermatoze

 

49. Fisa 49 – Fluor acetat si metilfluoracetat de sodiu

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b) – ECG

Examenul medical periodic:

- examen clinic general – anual

Contraindicatii:

- boli cronice ale sistemului nervos central

- miocardiopatii

-hipoparatiroidii

- hipocalcemii

 

50. Fisa 50 – Fosforul si compusi sai anorganici

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b) – hemograma

- examen sumar de urina (urobilinogen)

-TGO, TGP, gamma GT

Examenul medical periodic:

- examen clinic general – anual

- hemograma – anual

-radiografie dentarasi a mandibulei – din 3 în 3 ani

- examen sumar de urina – anual

- TGO, TGP, gamma GT – semestrial

- creatinina sanguina – semestrial

- examen stomatologic – din 3 în 3 ani (inclusiv radiografia dentarasi a mandibulei)

- spirometrie – anual

Contraindicatii:

-boli cronice ale cailor respiratorii superioare

-hepatopatii cronice

-nefropatii cronice

- hipertiroidie manifesta

- ulcer gastric si duodenal, colita cronica

- stomatite ulcerative

- osteopatii cronice, leziuni ale mandibulei

 

51. Fisa 51 – Fosgen (oxiclorura de carbon)

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical (atentie: aparatul respirator)

b) spirometrie

Examenul medical periodic:

- examen clinic general – anual (atentie: aparatul respirator)

Contraindicatii:

-conjunctivite si keratite cronice

-boli cronice ale cailor respiratorii superioare

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)

 

52. Fisa 52 – Glicoli si derivatii halogenati

Examen medical la angajare:

a)conform datelor din Dosarul medical

b) – hemograma completa (în special pentru metil- si butil- celosolv)

- examen sumar de urina

Examenul medical periodic:

- examen clinic general – anual

- examen sumar de urina – anual

- creatinina sanguina – anual

-acidul oxalic în urina sau acidul glicolic în sânge (pentru etilenglicol) – anual

- hemograma (în special pentru metil si butil- celosolv) – anual

Contraindicatii:

-nefropatii cronice

- boli cronice ale sistemului nervos central

- hemopatii – numai pentru metil si butil – celosolv

 

53. Fisa 53 – Hidrazina, dimetilhidrazina

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b) spirometrie

Examenul medical periodic:

- examen clinic general – anual

- spirometrie – anual

-hidrazinurie (pentru hidrazina) – anual

Contraindicatii:

-conjunctivite si keratite cronice

-boli cronice ale cailor respiratorii superioare

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)

- dermatoze

 

54. Fisa 54 – Hidrocarburi alifatice si aromatice halogenate (în afara de clorura de vinil si

tetraclorura de carbon)

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b) – creatinina sanguina

-TGO, TGP, gamma GT

- examen sumar de urina (urobilinogen)

-ECG

Examenul medical periodic:

- examen clinic general – anual

- acid tricloracetic si tricloretanol în urina – anual

- acid trifluoroacetic în urina (pentru halotan) – anual

- hexaclorbenzen în ser (pentru hexaclorbenzen) – anual

- hexaclorciclohexan în sânge sau ser (pentru gamma hexaclorciclohexan) – anual

- examen sumar de urina (urobilinogen) – anual

- creatinina sanguina – anual

-TGO, TGP, gamma GT – anual

Contraindicatii:

-hepatopatii cronice

-nefropatii cronice

- boli cronice ale sistemului nervos central

- boli psihice

- miocardiopatii cronice

- etilism cronic

- dermatoze

 

55. Fisa 55 – Hidrocarburi aromatice (în afara de benzen): toluen, xilen, naftalina etc.)

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b) – hemograma

- spirometrie

- examen psihologic sau examen psihiatric – la indicatia medicului specialist de medicina muncii

Examenul medical periodic:

- examen clinic general – anual

-acid hipuric si/sau orto- cresol în urina (pentru toluen) – anual

- acid metilhipuric în urina (pentru xilen) – anual

- examen oftalmologie (pentru naftalen) – anual

- hemograma – anual

- spirometrie – anual

- examen psihologic sau examen psihiatric – la indicatia medicului specialist de medicina muncii

Contraindicatii:

- boli hematologice

- boli cronice ale sistemului nervos central

-cataracta pentru naftalen

 

56. Fisa 56 – Hidrocarburi din petrol alifatice si aliciclice (benzine, white-spirit, solvent nafta etc.)

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical

b) – TGO, TGP, gamma GT

Examenul medical periodic:

- examen clinic general – anual

-TGO, TGP, gamma GT – anual

Contraindicatii:

-conjunctivite si keratite cronice

- boli cronice ale sistemului nervos central

- boli psihice, inclusiv nevrozele manifeste

- etilism cronic

- dermatoze

 

 

57. Fisa 57 – Hidrocarburi policiclice aromatice produse din distilarea gudroanelor, a carbunelui, a titeiului si a sisturilor bituminoase (antracen, benzantracen, 3-4-benzapiren, fenantren, metilcolantren etc.)

Examen medical la angajare:

a) conform datelor din Dosarul medical (atentie: tegumente, aparat respirator)

b) – spirometrie

-RPS

Examenul medical periodic:

- examen clinic general – anual (atentie: tegumente, aparat respirator)

-RPS – la 5 ani de la angajare si apoi din 3 în 3 ani

- spirometrie – anual

- examen citologic al sputei – la 10 ani de la angajare, apoi din 2 în 2 ani

Contraindicatii:

- bronhopneumopatii cronice, inclusiv astmul bronsic (în functie de rezultatele spirometriei)

-boli cronice ale cailor respirator

Chestionar de satisfactie